ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY POZNAŃ

Specjalizujemy się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach podczas pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to nie wszystko. Pracodawcza często musi zrekompensować to, czego nie dał ZUS np. jeżeli odszkodowanie od ZUS nie pokryło całej szkody.  

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, jeśli nastąpiło w związku z pracą, a dokładnie nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, ale również czynności na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia).

O odszkodowanie za wypadek przy pracy mogą się ubiegać nie tylko pracownicy etatowi, ale też osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie, będące na stażu, lub wykonujące swoje obowiązki zawodowe na podstawie umowy agencyjnej. Ważne aby pracownik w chwili zdarzenia był objęty ubezpieczeniem wypadkowym w ZUS.

Świadczenia, które można otrzymać za wypadek przy pracy to:

  • jednorazowe odszkodowanie z ZUS;
  • zasiłek chorobowy;
  • zasiłek wyrównawczy;
  • świadczenie rehabilitacyjne;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • odszkodowanie od pracodawcy (jeśli w wyniku wypadku doszło do zniszczenia mienia pracownika);
  • zadośćuczynienie od pracodawcy – jako świadczenie uzupełniające.

Z powództwem przeciwko pracodawcy pracownik może wystąpić dopiero po decyzji ZUS, tj. w sytuacji, w której odszkodowanie z ZUS nie pokryje całej szkody.

Jeżeli wskutek wypadku przy pracy doszło do śmierci pracownika, o wypłatę należnych świadczeń mogą starać się członkowie jego rodziny. 

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy zamierzasz ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentą, bądź kwota otrzymanego świadczenia zbyt niska, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością pomożemy w dochodzeniu swoich praw nawet przed sądami. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno Poznań jak i całą Polskę.

Nic nie ryzykujesz – Nie wygramy – Nie płacisz. Klienci Honesty Centrum Odszkodowań – odszkodowanie za wypadek w pracy Poznań mają pewność maksymalnych starań o jak najwyższe świadczenia.

Nie pobieramy żadnych opłat z góry, jedyne nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od uzyskanej kwoty.

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Jakie sprawy obsługujemy

zobacz wszystkie

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU I ZBĘDNYCH FORMULARZY

   Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami