ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY PIŁA

Specjalizujemy się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach podczas pracy

Wypadki przy pracy to zdarzenia nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą rozstrój zdrowia, zakłócenie funkcjonowania organizmu, uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą np.:

  • podczas wykonywania przez pracownika czynności pracowniczych na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • podczas wykonywania przez pracownika zwykłych obowiązków, czynności służbowym;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Uzyskanie odszkodowania za wypadek przy pracy zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zdarzenie musi być uznane za wypadek przy pracy zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu wypadkowym. Świadczenia za wypadek w pracy wypłaca co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże na tym uprawnienia pracownika się nie kończą, oprócz odszkodowania z ZUS poszkodowany może otrzymać również odszkodowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela OC np. jeżeli odszkodowanie z ZUS nie pokryło całej szkody.  

Z powództwem przeciwko pracodawcy pracownik może wystąpić dopiero po decyzji ZUS, tj. w sytuacji, w której odszkodowanie z ZUS nie pokryje całej szkody.

Jeśli na skutek wypadku przy pracy doszło do śmierci pracownika, o wypłatę należnych świadczeń mogą starać się członkowie jego rodziny.

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Oprócz szkód majątkowych pracownik może domagać się także zadośćuczynienia. Pracownikowi może przysługiwać:

  • jednorazowe odszkodowanie – obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku z wypadkiem (leczenia, opieki, przekwalifikowania się);
  • zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy – chodzi o krzywdę niemajątkową. Pieniądze mają złagodzić jej skutki. Np. pracownik, który na skutek utraty palca nie będzie mógł już grać na pianinie, powinien otrzymać za to stosowne zadośćuczynienie;
  • renta, która rekompensuje uszczerbek w dochodach poszkodowanego.

Jeżeli zamierzają Państwo ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z tytułu wypadku w pracy, bądź kwota otrzymanego świadczenia jest Państwa zdaniem zbyt niska, zapraszamy do kontaktu. Skutecznie pomożemy w dochodzeniu swoich praw nawet przed sądami. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno powiat Piła jak i całą Polskę.

Nic nie ryzykujesz – Nie wygramy – Nie płacisz. Klienci Honesty Centrum Odszkodowań – odszkodowanie za wypadek w pracy Piła mają pewność maksymalnych starań o jak najwyższe świadczenia.

Nie pobieramy żadnych opłat z góry, jedyne nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od uzyskanej kwoty.

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Jakie sprawy obsługujemy

zobacz wszystkie

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU I ZBĘDNYCH FORMULARZY

   Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami