ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY PIŁA

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań komunikacyjnych

Ucierpiałeś w wypadku komunikacyjnym? Należy Ci się odszkodowanie!

Honesty Centrum Odszkodowań  w Pile pomaga swoim Klientom uzyskać stosowne odszkodowanie powypadkowe osobom pokrzywdzonym, które nie ze swojej winy ucierpiały w wyniku wypadku komunikacyjnego. O odszkodowanie mogą ubiegać się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, tj.: kierowca, pasażer, pieszy i rowerzysta. Skutecznie uzyskujemy dla Klientów także stosowne świadczenia w formie zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny, którzy utracili w zdarzeniach komunikacyjnych swoich bliskich.

W ramach usług oferujemy:

  • dochodzenie możliwie najwyższej rekompensaty finansowej: odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  • szybkie i sprawne zgłoszenie roszczenia;
  • poprowadzenie całości postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przedsądowy i w miarę potrzeb także sądowy;
  • pomoc w kompletacji stosownej dokumentacji ze zdarzenia.

Wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny powinna pokryć wszystkie udokumentowane koszty, jakie ponieśliśmy wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Osoba poszkodowana może wówczas żądać od sprawcy (zobowiązanego) zwrotu kosztów leczenia. Mogą to być np. zakup leków bądź środków opatrunkowych i ortopedycznych, koszty poniesione na konsultacje i zabiegi medyczne, koszty dojazdów na kontrole (wizyty) lekarskie i rehabilitacje, a także koszty nabycia sprzętów niezbędnych w normalnym procesie leczenia. Pamiętać jednak musimy o tym, aby wszystkie te wydatki były udokumentowane. Ponadto wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny nie może przekroczyć kosztów, jakie faktycznie ponieśliśmy jako poszkodowani, aby wrócić do zdrowia po wypadku.

Wysokość wypłaconego zadośćuczynienia jest sprawą indywidualną i każdy przypadek poszkodowanego rozpatrywany jest indywidualnie. Na jego wysokość jednak wpływ będą mieć m.in. rozmiar i czas trwania doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych, natężenie bólu, długotrwałość leczenia, utrata perspektyw na przyszłość, wiek, a także nieodwracalne następstwa wypadku, takie jak kalectwo czy też oszpecenie.

Brak odpowiedniej wiedzy w zakresie dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny może skutkować drastycznie zaniżonym odszkodowaniem. Nie warto bez odpowiednich umiejętności negocjacyjnych  i doświadczenia w dochodzeniu odszkodowań występować do zakładu ubezpieczeniowego ze swoim roszczeniem. Jeżeli zamierzają Państwo ubiegać się o odszkodowanie bądź kwota otrzymanego już świadczenia jest zaniżona, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością pomożemy w dochodzeniu swoich praw przed Zakładem Ubezpieczeniowym i sądem.

Nic nie ryzykujesz – Nie wygramy – Nie płacisz. Klienci Honesty Centrum Odszkodowań Piła mają pewność maksymalnych starań o jak najwyższe świadczenia.

Pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie powypadkowe jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu, nawet już po wypłacie zadośćuczynienia oferujemy darmową analizę pod kątem zwiększenia przyznanych kwot.

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Jakie sprawy obsługujemy

zobacz wszystkie

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU I ZBĘDNYCH FORMULARZY

   Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami