ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY POZNAŃ

Pomożemy uzyskać odszkodowanie jeśli straciłeś bliską osobę

Strata bliskiej nam osoby w wypadku to tragiczne doświadczenie, które niesie ze sobą negatywne konsekwencje, zarówno psychiczne jak i materialne. Jeżeli osoba zginęła w wypadku na skutek zawinionego działania innej osoby to bliscy zmarłego mogą starać się odszkodowanie oraz zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub za naruszenie dobra osobistego. 

O odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku mogą ubiegać się bliscy zmarłego w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej, braku środków na wychowanie dzieci, utrzymania gospodarstwa domowego czy utraty pracy. Mogą starać się również o zwrot kosztów leczenia psychiatrycznego po utracie osoby bliskiej, zwrot kosztów pogrzebu, stypy, wystawienia nagrobka oraz renty alimentacyjnej. Ponadto bliscy zmarłego mają prawo ubiegać się o rekompensatę w postaci zadośćuczynienia za szkody niematerialne, czyli duchowe, emocjonalne oraz psychiczne 

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: zstępni i wstępni pierwszego stopnia, są to żona, mąż, dzieci, wnuki, dziadkowie czy rodzeństwo, a także osoby pozostające ze zmarłym w ścisłych stosunkach rodzinnych jak przyrodnie rodzeństwo, macocha, ojczym, dzieci przyjęte przysposobione oraz dziecko poczęte – nienarodzone.

Rozumiemy jak ogromnym przeżyciem jest utrata bliskiej nam osoby. Naszym celem jest wsparcie finansowe rodziny ofiary poprzez uzyskanie stosownego świadczenia za przeżyte cierpienia. Zakres prac Honesty Centrum Odszkodowań Poznań w dochodzeniu odszkodowań dla bliskich osób zmarłych obejmuje następujące czynności:

 • bezpłatną wstępną kalkulację możliwej do uzyskania kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania po śmierci bliskiej osoby;
 • kompetentne doradztwo na każdym etapie dochodzenia należnych świadczeń;
 • ustalenie ubezpieczyciela odpowiedzialnego za wypłatę rekompensaty;
 • pomoc w ustaleniu sprawcy śmierci;
 • wypełnienie i złożenie wniosku o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej;
 • reprezentowanie Klienta w sądzie w czasie rozpraw o ustalenie sprawstwa oraz o odszkodowanie lub zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej;
 • negocjacje z ubezpieczycielem w sprawie wysokości rekompensaty.

Skutecznie pomagamy uzyskać odszkodowanie, jeśli straciłeś osobę bliską w wyniku:

 • wypadku komunikacyjnego;
 • wypadku przy pracy;
 • błędu medycznego;
 • wypadku na gospodarstwie rolnym;
 • potknięcia lub poślizgnięcia.

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny zależy głównie od indywidualnego poczucia krzywdy poszkodowanego, stopnia zażyłości między zmarłym a osobą bliską, a także wpływu śmierci na zdrowie psychiczne ubiegającego się o świadczenie. Istotne jest również określenie obowiązków oraz funkcji pełnionych w rodzinie przez zmarłego. W zależności od posiadanego wykształcenie, a także bycia głównym żywicielem rodziny, świadczenie to może być wyższe, aby zapewnić bliskim odpowiednie warunki materialne. Są to kwestie dość niewymierne, ale istotne w dochodzeniu swoich praw oraz żądania rekompensaty, które pozwoli w pewnej mierze poradzić sobie z zaistniałą, niełatwą sytuacją życiową.

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z tytułu śmierci bliskiej osoby, albo jeśli kwota otrzymanego świadczenia jest zbyt niska, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w dochodzeniu swoich praw. Jedyne nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od uzyskanej kwoty, bez jakichkolwiek opłat z góry. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno Poznań jak i całą Polskę.

Nic nie ryzykujesz – Nie wygramy – Nie płacisz. Klienci Honesty Centrum Odszkodowań – odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby Poznań mają pewność maksymalnych starań o jak najwyższe świadczenia.

Pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie powypadkowe jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu.

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Jakie sprawy obsługujemy

zobacz wszystkie

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU I ZBĘDNYCH FORMULARZY

   Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami