ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY PIŁA

Pomożemy uzyskać odszkodowanie jeśli straciłeś bliską osobę

Niespodziewana śmierć bliskiej osoby, członka rodziny lub osoby niespokrewnionej, to wielki wstrząs. To również szereg zmian w sytuacji materialno-bytowej bliskich pozostałych przy życiu. Odszkodowanie po śmierci bliskiego ma za zadanie wyrównać poniesione w związku z tym faktem straty i pomóc rodzinie przystosować się do zmian. Warto wystąpić o odszkodowanie, gdyż pieniądze mogą pozwolić na spokojne przejście okresu żałoby po stracie osoby, która zginęła w wypadku przy pracy, w wypadku komunikacyjnym, błędu medycznego czy wypadku na gospodarstwie rolnym.

W ocenach sądów najbliższym członkiem rodziny może być również macocha, ojczym, babcia, dziadek, rodzeństwo przyrodnie czy dzieci przyjęte przysposobione oraz dziecko poczęte – nienarodzone. W szczególnych przypadkach przez osobę bliską rozumie się także konkubenta, lecz w takich przypadkach przeprowadzana jest  szczegółowa analiza więzi emocjonalnych, które połączyły partnerów.

Zanim zdecydujesz się, czy dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia na własną rękę czy z pomocą profesjonalnej firmy, warto sprawdzić, z jakich czynności mogą odciążyć Klienta reprezentujący go prawnicy. Zakres prac Honesty Centrum Odszkodowań Piła w dochodzeniu odszkodowań dla bliskich osób zmarłych obejmuje następujące czynności:

 • bezpłatną wstępną kalkulację możliwej do uzyskania kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania po śmierci bliskiej osoby;
 • kompetentne doradztwo na każdym etapie dochodzenia należnych świadczeń;
 • ustalenie ubezpieczyciela odpowiedzialnego za wypłatę rekompensaty;
 • pomoc w ustaleniu sprawcy śmierci;
 • wypełnienie i złożenie wniosku o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej;
 • reprezentowanie Klienta w sądzie w czasie rozpraw o ustalenie sprawstwa oraz o odszkodowanie lub zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej;
 • negocjacje z ubezpieczycielem w sprawie wysokości rekompensaty.

Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana zazwyczaj na podstawie następujących kryteriów:

 • stopień krzywdy spowodowany śmiercią poszkodowanego;
 • długotrwałość cierpienia po śmierci poszkodowanego;
 • stopień pokrewieństwa z poszkodowanym;
 • wiek osoby uprawnionej do otrzymania zadośćuczynienia;
 • wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny poszkodowanego;
 • funkcja, jaką zmarły pełnił w rodzinie.

Kryteria te ulegają zmianie, gdy osobami uprawnionymi do otrzymania odszkodowania są rodzice zmarłego dziecka. Wówczas wśród najważniejszych czynników wyróżnia się:

 • nagłe rozerwanie więzi rodziców w dzieckiem;
 • utrata możliwości ze strony rodziców na uczestniczenie w rozwoju swojego dziecka; 
 • wiek dziecka;
 • inne czynniki, które wpływają na stopień poczucia krzywdy.

Do zgłoszenia roszczeń konieczne jest przedstawienie konkretnych dowodów, gdyż zgodnie z zapisem kodeksu cywilnego to na osobie, która żąda wypłaty świadczeń spoczywa ciężar udowodnienia, że dane świadczenie jest należne. Wszelkie roszczenia zgłaszane do ubezpieczyciela należy więc udokumentować. Przede wszystkim konieczne jest przedłożenie ubezpieczycielowi dokumentacji wykazującej winę sprawcy i tym samym odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony pojazd sprawcy zdarzenia. Ponadto niezbędne jest udokumentowanie pokrewieństwa z poszkodowanym.

Konieczne jest również złożenie dokumentów potwierdzających bliskie relacje z osobą zmarłą, m.in. opis relacji jakie łączyły osobę roszczącą z osobą zmarłą, czy posiadali plany na przyszłość, jaką rolę osoba poszkodowana pełniła w życiu osoby roszczącej, czy często spędzali wspólnie czas, czy mieszkali wspólnie itp. Konieczne jest zgromadzenie materiału dowodowego, który pomoże wykazać, że śmierć osoby bliskiej znacznie wpłynęła na życie uprawnionego. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wysokości zadośćuczynienia.

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z tytułu śmierci bliskiej osoby, albo jeśli kwota otrzymanego świadczenia jest zbyt niska, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w dochodzeniu swoich praw. Jedyne nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od uzyskanej kwoty, bez jakichkolwiek opłat z góry. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno powiat Piła jak i całą Polskę.

Nic nie ryzykujesz – Nie wygramy – Nie płacisz. Klienci Honesty Centrum Odszkodowań – odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby Piła mają pewność maksymalnych starań o jak najwyższe świadczenia.

Pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie powypadkowe jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu.

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Jakie sprawy obsługujemy

zobacz wszystkie

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU I ZBĘDNYCH FORMULARZY

   Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami