ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY LEKARSKIE I MEDYCZNE POZNAŃ

Uzyskamy odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią bliskiej osoby

Ucierpiałeś w wyniku błędu lekarskiego lub medycznego? Należy Ci się odszkodowanie!

Błąd medyczny to nie to samo co błąd lekarski, pojęcie błędu lekarskiego, czy błędu medycznego nie zostały jednak zdefiniowane w żadnym przepisie prawnym. W związku z tym, należy powołać się na orzecznictwa sądów. Przyjmuje się, że błąd lekarski może popełnić jedynie lekarz, natomiast za błąd medyczny odpowiadać może także pracownik medyczny, jakim jest np. pielęgniarka, technik stomatologiczny, ratownik medyczny itp.

Wyróżniamy cztery typy błędów medycznych. Są to:

 • błąd diagnostyczny, polega na nieprawidłowym orzeczeniu choroby, lub na niewłaściwym rozpoznaniu choroby pacjenta, co prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Błąd ten najczęściej wynika z błędnych przesłanek, na których oparł się lekarz w swojej diagnostyce. Należy ustalić, czy błędne rozpoznanie było usprawiedliwione objawami, które występowały u pacjenta, czy wynikało to z zawinienia lekarza;
 • błąd organizacyjny polega na negatywnym wpłynięciu na stan zdrowia pacjenta poprzez źle zorganizowaną pomoc medyczną. Może on być spowodowany błędną decyzji podejmowaną przez dyrektora zakładu opieki zdrowotnej, kierownika zespołu lub innej osoby kierującej jednostką;
 • błąd terapeutyczny polega na wyborze nieprawidłowej metody leczenia, bądź błędnego sposobu leczenia. Takim błędem jest na przykład wykonanie operacji wbrew przeciwwskazaniom lekarskim, czy przepisanie niewłaściwych leków, które spowodowały pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta a nawet śmierci;
 • błąd techniczny to niewłaściwe pod względem technicznym wykonanie czynności leczniczej. Może do niego dojść podczas standardowych badań czy zabiegów, ale również podczas wykonywania skomplikowanych operacji.

Skutkiem działania lub zaniechania podmiotu świadczącego usługi medyczne może być:

 • uszkodzenie ciała;
 • rozstrój zdrowia;
 • śmierć.

Wysokość świadczeń zależy od:

 • ilości i rodzajów błędów popełnionych przez lekarza lub personel medyczny;
 • uszczerbku na zdrowiu;
 • stopnia i intensywności cierpienia fizycznego i psychicznego;
 • wieku poszkodowanego;
 • wpływu błędu medycznego (jego skutki) na życie (prywatne i zawodowe).

Im więcej nieprawidłowości, również w działaniu placówki medycznej, im większy uszczerbek, rozmiar i długotrwałość szkody, tym wyższa kwota przyznanych świadczeń.

Uzyskujemy dla naszych Klientów odszkodowania za błędy medyczne/lekarskie, reprezentując ich na różnych drogach, rozwiązując sprawy zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej. Jeżeli podejrzewasz, że należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny, skontaktuj się z nami. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu udowodnimy błąd lekarski bądź medyczny, a kwota odszkodowania może być naprawdę wysoka. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno Poznań jak i całą Polskę.

Nic nie ryzykujesz – Nie wygramy – Nie płacisz. Klienci Honesty Centrum Odszkodowań – odszkodowanie za błędy lekarskie lub medyczne Poznań mają pewność maksymalnych starań o jak najwyższe świadczenia.

Nie pobieramy żadnych opłat z góry, jedyne nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od uzyskanej kwoty.

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Jakie sprawy obsługujemy

zobacz wszystkie

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU I ZBĘDNYCH FORMULARZY

   Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami