ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY LEKARSKIE I MEDYCZNE PIŁA

Uzyskamy odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią bliskiej osoby

Ucierpiałeś w wyniku błędu lekarskiego lub medycznego? Należy Ci się odszkodowanie!

Jeżeli wskazać różnice pomiędzy błędem medycznym a błędem lekarskim, to moglibyśmy powiedzieć, że jeden z błędów zawiera się w drugim. Każdy lekarz wykonuje zawód medyczny, ale nie każda osoba wykonująca zawód medyczny jest lekarzem. Błąd lekarski może popełnić jedynie lekarz, natomiast za błąd medyczny odpowiadać może także pracownik medyczny, jakim jest np. pielęgniarka, technik stomatologiczny, ratownik medyczny itp.

Błąd medyczny może posiadać cztery formy:

  • błąd diagnostyczny;
  • błąd terapeutyczny;
  • błąd organizacyjny
  • błąd techniczny.

Błąd diagnostyczny można popełnić w trakcie wykonywania czynności diagnostycznych pacjenta np. sprawdzenie odczytu z urządzeń medycznych przez lekarza czy pielęgniarkę, badanie pulsu przez ratownika medycznego. Błędu diagnostycznego mogą dopuścić się lekarze, którzy nie rozpoznają istniejącej choroby, bądź mylnie rozpoznają chorobę nieistniejącą.

Rozpatrując odpowiedzialność lekarza za popełniony błąd diagnostyczny należy określić czy błędne rozpoznanie było usprawiedliwione występującymi objawami, czy wynikało z przyczyn zawinionych przez lekarza, np. nieprzeprowadzenia koniecznych badań dodatkowych, mylnego odczytania zapisu urządzeń medycznych, zaniechania konsultacji ze specjalistą. Następnie po ustaleniu, że lekarz nie dochował podczas swojej pracy należytej staranności, co w konsekwencji doprowadziło do mylnego zdiagnozowania choroby, rodzi to dla niego konsekwencje prawne.

Błąd terapeutyczny polega na wybraniu niewłaściwego sposobu leczenia lub wadliwego sposobu leczenia. Jako przykłady takich błędów można wskazać wykonanie operacji mimo istnienia obiektywnych przeciwwskazań, przepisanie niewłaściwych leków czy nieprawidłowe wdrożenie rehabilitacji. Błąd terapeutyczny może również popełnić lekarz wybierając metodę leczenia przestarzałą, bardziej niebezpieczną dla zdrowia i życia pacjenta. Lekarz ma obowiązek dokształcania się i można postawić mu zarzut, że poprzez brak wiedzy nie znał metod leczniczych, które mogłyby zniwelować ryzyko powikłań, odczuwalny ból itp.

Błąd organizacyjny to rodzaj błędu związany z organizacją szpitala i polega najczęściej na nieprawidłowym zorganizowaniu pracy szpitala. Za przykłady takich zachowań można podać brak prawidłowego obsadzenia stanowisk pracy, brak odpowiedniego sprzętu bądź posługiwanie się sprzętem niesprawnym. Odpowiedzialnym za zaistniałe błędy w sferze organizacyjnej będą osoby zarządzające placówkami medycznymi.

Błąd techniczny polega na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczej. Mogą go popełnić zarówno lekarze, jak i inni pracownicy medyczni. Przykładem błędu technicznego jest zastosowanie nieprawidłowej techniki przeprowadzonego zabiegu czy stosowanie aparatury medycznej w sposób nieprawidłowy.

  W pierwszej kolejności należy jednak ustalić kto będzie ponosił odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie – lekarz, inny członek personelu medycznego czy zatrudniający ich szpital bądź też inna placówka medyczna, w której doszło do wyrządzenia szkody. W przypadku, gdy lekarz zatrudniony jest w podmiocie medycznym na podstawie umowy o pracę, wówczas jego odpowiedzialność jest ograniczona do odpowiedzialności pracowniczej wobec tego podmiotu. Pacjent może wówczas kierować swoje roszczenia bezpośrednio do szpitala. Natomiast jeśli lekarz świadczy usługi medyczne na rzecz szpitala na podstawie umowy zwanej potocznie „kontraktem”, za wypłatę odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia, odpowiada solidarnie ze szpitalem.

Jeżeli doznali Państwo uszczerbku na zdrowiu lub zmarł Państwa bliski w wyniku błędu lekarskiego lub medycznego, uzyskamy dla Państwa należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu udowodnimy błąd lekarski bądź medyczny, a kwota odszkodowania może być naprawdę wysoka. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno powiat Piła jak i całą Polskę.

Nic nie ryzykujesz – Nie wygramy – Nie płacisz. Klienci Honesty Centrum Odszkodowań – odszkodowanie za błędy lekarskie lub medyczne Piła mają pewność maksymalnych starań o jak najwyższe świadczenia.

Nie pobieramy żadnych opłat z góry, jedyne nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od uzyskanej kwoty.

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Zadzwoń: 662 045 240

Skontakuj się z nami

Bezpłatna weryfikacja

możliwości uzyskania odszkodowania

Kompletowanie

dokumentacji

Zgłoszenie roszczeń

do zakładu ubezpieczeń

Decyzja

zakładu ubezpieczeń

Jakie sprawy obsługujemy

zobacz wszystkie

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU I ZBĘDNYCH FORMULARZY

   Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami